Læs alt om FROSSEN SKULDER

Frossen Skulder

Læs også om

Behandling af en Frossen Skulder

Behandlingsformerne af frossen skulder fokuserer på at genoprette ledbevægelse og reducere skuldersmerter.
Således forløber en normal behandling af frossen skulder i følgende rækkefølge:

Forebyggelse af en Frossen Skulder

For at forebygge lidelsen af frossen skulder er det ofte anbefalet at holde skulderledet i fuld bevægelse.

Hvad er en ``frossen skulder``?

Frossen skulder er en lidelse, hvor skulderkapselen – dvs. bindevævet, der omgiver skulderledet (humeroscapularled) – bliver betændt og stift. Skulderkapselen vokser sammen med abnorme bånd af væv, hvilket indskrænker skulderens bevægelsesevne drastigt og forårsager kroniske skuldersmerter.

Frossen skulder skyldes desuden mangel på ledvæske, hvilket forværrer skulderens begrænsede bevægelsesevne yderligere.
Synovial ledvæske hjælper normalt skulderledet bevæge sig ved at smøre mellemrummet mellem overarmsknoglen (humerus) og i skulderbladet (scapula).
Overarmsknoglen danner led med skulderbladet i form af et kugleled, som gennem sine frihedsgrader normalt sikrer armens alsidige bevægelsesmuligheder.

Det er netop den begrænsede plads mellem skulderkapsel og overarmsknoglens kugle, der adskiller frossen skulder fra mindre komplicerede skuldersmerter og stiv skulder. Frossen skulder er blevet betegnet som en mulig modsat effekt af nogle former for antiretrovirale lægemidler.

Frossen skulder (latin: Periarthritis humeroscapularis) er en tilstand, som har følgende karakteristika:

Indkrumpning af ledkapslen
Indskrænket rørlighed i skulderledet
Skuldersmerter.

På billedet ses forskellen på en normalt skulder og en frossen skulder (Klik på billedet for større version)

Årsager til frossen skulder

Den eksakte årsag til lidelsen af frossen skulder kendes ikke. Frossen skulder menes at være forårsaget af forskullige sygdomstilstande, indgreb eller direkte trauma mod skuldre eller den øvre ekstremitet.

Frossen skulder er nogen gange forårsaget af en skade, der gør skulderen ubrugelig grundet skuldersmerter. Ligeså ofte udvikles tilstanden af frossen skulder dog spontant uden nogen klar forudgående fremprovokerende og udløsende faktor. Disse tilsyneladende spontante tilfælde af frossen skulder er ofte omtalt som idiopatisk frossen skulder.

Reumatisk sygdomsforløb og nylig skulderoperation kan også forårsage et mønster af skuldersmerter og begrænset bevægelighed i lighed med tilstanden af frossen skulder. Brug af skulderen i sporadiske perioder kan desuden medføre betændelse i skulderen.

Endvidere menes det, at frossen skulder kan have en autoimmun komponent, hvor kroppen angriber sund væv i skulderen.

Hvor længe varer tilstanden frossen skulder?

Det vides, at tilstanden af frossen skulder ubehandlet kan vare 1-3 år – i nogle tilfælde endda længere. Tilstanden af frossen skulder kan også forårsage kronisk betændelse. For en patient med sukkersyge, der har pådraget sig en frossen skulder, tager det normalt mere end 1 år at komme sig helt ved behandling.

Symptomer på frossen skulder

Hvis du lider af frossen skulder, kan du have ekstremt svært ved at arbejde og udføre hverdagens mest basale gøremål i adskillige måneder eller længere. De voldsomme skuldersmerter og den begrænsede motorik kan gøre selv den mindste opgave umulig. Hvisse bevægelser kan fremkalde pludselige voldsomme skuldersmerter og kramper, som varer adskillige minutter.

Derfor er frossen skulder er en smertefuld og invaliderende tilstand, som ofte skaber stor frustation hos patienter og plejer. Lidelsens langsommelige fremskridt gør heller ikke plagen bedre

Udover at være hæmmet i hverdagens simple gøremål oplever folk med frossen skulder problemer med søvn af længere varighed. Søvnproblemerne skyldes:

· skuldersmerter tiltager om natten
· den begrænsede bevægelsesmulighed gør det svært at finde en behagelig soveposition.

Søvnproblemerne kan manifesterere sig som symptomer i form af kronisk træthed og andre komplikationer. Tilstanden af frossen skulder kan udover skuldersmerter desuden medføre depression, nakke- og rygsmerter samt skade af det omkringliggende væv.

Endvidere tiltager skuldersmerter også ved kulde. Derfor er mange patienter med frossen skulder ekstra hårdt ramt om vinteren.

Der er et mange risikofaktorer forbundet med frossen skulder:

 diabetes
 slagtilfælde
 uheld
 lungesygdomme
 bindevævslidelser
 ledegigt
 hjertesygdomme

Diagnose af frossen skulder

Et tydeligt tegn på frossen skulder er når ledet bliver stramt og stift og selv de mest simple bevægelser – såsom at løfte armen – synes umuligt. Den bevægelse, som er alvorligst hæmmet er skulderledets ydre rotation.

Hvis du har frossen skulder, vil du opleve en forværring af skuldersmerter og stivhed. Skuldersmerter som følge af frossen skulder opleves enten i form af voldsom ømhed eller dump smerte. Disse skuldersmerter kan tiltage ved bevægelse af skulderledet.

Din læge eller fysioterapeut kan have mistanke om frossen skulder, såfremt en klinisk undersøgelse afslører begrænset skulderbevægelse. Frossen skulder kan blive diagnosticeret, hvis skulderens bevægelsesevne udløst fra skuldermusklerne tilnærmelsesvis er ligeså begrænset som bevægelsesområdet ved ledmanipulation af arm og skulder. Desuden kan et artrogram eller en MR-scanning bekræfte diagnosen af frossen skulder, selvom det sjældent er praksis.

Lægevidenskaben har beskrevet det normale sygdomsforløb af frossen skulder. Sygdomsforløbet er opdelt i 3 stadier:

Rysende fase

Stadie: Den ´frysende fase´, hvor skuldersmerter er langsomt tiltagende i en periode, der kan vare lige fra 6 uger til 9 måneder. Som smerterne tiltager, mister skulderen bevægelsesevne.

Frosne fase

Stadie: Den ´frosne fase´ er karakteriseret af en langsomt aftagende skuldersmerter, hvor stivheden i skulderen dog forbliver, da led og væv er vokset sammen. Stadiet varer generelt 4-9 måneder.

Optøende fase

Stadie: Den ´optøende fase´ er når skulderens bevægelsesevne langsomt begynder at vende tilbage til sit normale niveau. Stadiet varer generelt 4 -26 måneder.

Behandling af frossen skulder

Behandlingsformerne af frossen skulder fokuserer på at genoprette ledbevægelse og reducere skuldersmerter.

Således forløber en normal behandling af frossen skulder i følgende rækkefølge:

1) Non-steroid behandling: Normalt starter behandlingen af frossen skulder med non-steroide anti-inflammatoriske midler (NSAID) og varmebehandling fulgt af skånsomme strækkeøvelser. Disse strækkeøvelser kan udføres derhjemme med hjælp fra en fysioterapeut. I hvisse tilfælde, kan transkutan elektrisk nervestimulation (TENS) tages i brug med henblik på at reducere skuldersmerter ved blokering af nerveimpulser.

Selvom fysioterapi i nogen omfang forværrer betændelse og skuldersmerter, er denne behandlingsform vital for samtlige faser ved frossen skulder, da den modvirker yderligere tab af bevægelsesområde og smertefuld kontraktur. Desuden kan skuldersmerter og betændelse kontrolleres med analgetikum (smertestillende middel) og non-steroide anti-inflammatoriske midler (NSAID) .

Hvis manuel terapi og udskrækninger ikke anvendes, vil skulderkapslen blive ved med at skrumpe og derved begrænse skulderens bevægelsesevne så alvorligt, at den er svær at få vendt.

2) Steroid behandling: Næste trin i behandlingen af frossen skulder involverer en eller en serie af steroide indsprøjtninger såsom Metylprednisolon. Behandling kan behøves i adskillige måneder. Indsprøjtninger er normalt givet under radiologisk vejledning; under enten røntgenundersøgelser såsom fluoroskopi og computertomografi eller ultralyd.

3) Den radiografiske vejledning benyttes for at sikre, at nålen er sikkert og akurat hjulpet ind i skulderledet. Kortison er sprøjtet ind i skulderledet for at modvirke betændelse. Skulderkapslen kan desuden være strukket ved indsprøjtning af normal saltopløsning – ofte til spændepunktet – med henblik på at lindre skuldersmerter og modvirke tabt bevægelsesevne som følge af skulderkapslens svind.

Tilsætningen af saltopløsning sammen med indsprøjningen af kortison er kendt som hydrodilatation. Dog har nyere forskning sat spørgsmålstegn ved nytten af denne ekstra komponent i behandlingsproceduren af frossen skulder, da den statistisk set ingen nytteværdi har i forhold til at indsprøjte kortison alene.

HVIS ovennævnte behandlingsmetoder af frossen skulder ikke virker, kan din læge anbefale manipulation af skulderledet under fuld narkose for at bryde sammenvoksningerne op.

4) Manipulation af skulderledet: Kirurgisk indgreb med henblik på at skære sammenvoksningerne op kan udføres i langtrukne og alvorlige tilfælde. Proceduren er normalt udført i form af artroskopi. Desuden kan kirurisk indgreb også være nødvendig for at korrigere andre skavanker i skulderen som eksempelvis subacromal kollision eller ruptur af rotatorcuff-senerne.

Forebyggelse af frossen skulder

Med henblik på at forebygge lidelsen af frossen skulder er det ofte anbefalet at holde skulderledet i fuld bevægelse. Da skuldersmerter afskrækker folk fra at bevæge skulderen, vil yderligere udvikling af sammenvoksninger af led og væv opstå, hvilket forværrer skulderens bevægelsesevne. Derfor er skuldersmerter ofte forårsaget af kulde – deraf betegnelsen ´frossen skulder´.

Fysioterapi hjælper med at holde skulderen igang og dermed varm ved at bevæge den i sin fulde ustrukning og i alle retninger. med mindre skulderledet fortsætter med at bevæge sig i dens fulde udstrækning og i alle retninger.

Alternative forebyggende behandlingsformer for frossen skulder kan være:

 Akupunktur
 Massageterapi
 Daglig omfattende udstrækning efter opvarmning af skulder
 Ernæring
 Osteopati
 Vandterapi – øvelser i vand, jacuzzi etc.
 Kiropraktik